Har du glemt dit kodeord?

Indtast venligst dit brugernavn eller emailadresse. Instruktioner i nulstilling af kodeord vil blive emailet til dig med det samme.
Nulstil kodeord

Tilbage til loginformular 

Hvad altertavlerne i vores lokale kirker fortæller om påsken!

De dramatiske begivenheder i påsken har siden kirkens første tid inspireret kunstnere, og kirkebygninger er ofte fyldt med kunst, der fortæller om påsken. Det er også tilfældet i vores lokale kirker. Ikke mindst altertavlerne formidler påskens begivenheder i billeder.

Skærtorsdag indstifter Jesus nadveren. En begivenhed som altertavlen i Ørslev Kirke fortæller om i ord og billed. Altertavlen i Ørslev er en såkaldt katekismustavle. Dvs. at tavlens centrum er delt op i felter med skriftsteder fra Biblen. På altertavlen i Ørslev kan vi læse indstiftelsesorden. Øverst er der et lille billede af den sidste nadver.

Efter Jesus og hans disciple havde spist sammen for sidste gang inden Jesu død, gik de til Getsemane have. Her bad Jesus sin himmelske Fader om at slippe for at tømme dødens bitre bæger ved at blive korsfæstet. Han afsluttede sin bøn med ordene: ”Dog, ske ikke min vilje, men din”. Da viste en engel sig for ham og gav ham styrke til at stå totur og død igennem. Den scene viser altertavlen i Holsteinborg Kirke. 

Selve korsfæstelsen er detaljeret beskrevet på altertavlen i Magleby Kirke. Denne altertavle er et overdådigt billedskærer arbejde fra omkring år 1500. I midten ses den lidende Kristus med tornekrone hænge på korset. Han er flankeret af de to røvere. Billedskæremesteren har benyttet Lukasevangeliet som forlæg. Her berettes det, at den ene røver hånede Jesus, mens den anden tog Jesus i forsvar og bad Jesus huske ham, når han kom i himmeriget. Jesus sagde: ”I dag skal du være med mig i Paradis”. I Magleby er det tydeligt at se, hvilken røver, der er den onde og hvilken den gode. Den godes sjæl i form af et lille barn hentes af en engel. Den ondes sjæl (også et barn) hentes af en væmmelig grøn-sort dæmon. Under den gode røver ses dem, der elskede Jesus, bl.a. hans moder Maria. Hun støttes af disciplen Johannes og Maria Magdalene. Under den onde røver ses Jesu fjender som soldaterne, der spille terninger om hans tøj.

Efter langfredags grumme mørke venter den lyse glæde påskemorgen, hvor vi fejrer Jesu opstandelse og sejr over døden. Det kan man se på altertavlen i Venslev. Her vises den sejrende Kristus på vej ud af graven, hvor stenen er væltet fra. Nederst i alterbilledet fornemmer man vagtmandskabet, der blev som døde, da en engel kom og væltede stenen fra graven.

 

I løbet af påsken er der gudstjeneste i alle vore seks kirke (se gudstjenestelisten hvor og hvornår), så kan I ved selvsyn betragte de nævnte altertavler og gå på jagt efter andre illustrationer af påskens drama i kirkerummet. Også Tjæreby og Sdr. Bjerge Kirker har kunst, der fortæller om påskens begivenheder.